Menü Bezárás

A ViTT lényege tömören

Az iskola megfogalmazza az általa elvárt viselkedés szabályait, a tanárok megtanítják a gyerekeknek, és gyakorlatilag kedvet csinálnak a gyerekeknek ahhoz, hogy ezeket kövessék. A nevelés során a pedagógusok mindvégig ezt a pozitívan megfogalmazott szabályrendszert tartják szem előtt.

Kifejezetten azt figyelik, mikor tartják be a gyerekek a szabályokat. Ilyenkor elismerésüket fejezik ki, megdicsérik és bizonyos helyzetekben a módszer gyakorlata szerint jutalmazzák is őket.

Ha a pedagógusok jól ismerik az adott gyermekközösséget, számukra értékesjutalmakat találnak ki, akkor jól tudják őket a módszer adta lehetőségek segítségével motiválni. Ezen kívül pozitív hozzáállás, segítő szándék és játékos kedv is szükséges a program sikeres működtetéséhez.

Fontos, hogy a ViTT®-et intézményi szinten alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy az adott intézményen belül minden felnőtt – tanár, portás, karbantartó – egységesen ugyanazt az elvárásrendszert közvetíti. Tehát a gyerek bárhol bármelyik felnőttel találkozik az intézményben, ugyanazt fogják/nem fogják megengedni neki, ugyanazért dicsérik meg.

A módszerrel a problémás viselkedést – ha esetleg megelőzni nem sikerült – már csírájában igyekszünk megakadályozni vagy megállítani. Így kisebb és kevesebb problémát kell kezelni. Egy-egy problémás helyzetre a reakció nem a büntetés, hanem a segítő helyreigazítás, a szabály újratanítása.

A rendszeresen problémás viselkedést tanusító diákok támogatására, nevelésére kisebb csoportok alakulnak, akik (az esetleg korábban is ugyanezen diákokkal való küszködésre fordított időmennyiség egy részében) igyekeznek hathatós támogatást adni a gyermekeknek ahhoz, hogy az elvárt viselkedés mellet tudjanak dönteni. A folyamat során az elért eredmények függvényében folyamatosan a helyzethez igazítják a módszer részleteit.

A ViTT® módszert alkalmazó iskolák az alábbiakat tapasztalják:

A nevelők pozitív hozzáállása pozitív légkört teremt, amelyben mindenki jobban érzi magát, és amelyben nem csak jónak lenni könnyebb, hanem tanulni is.
A jutalmak – amennyiben a nevelők megfelelően választják meg – motiválják a gyerekeket a szabályok betartására. Ehhez valóban jól kell ismerni a gyerekeket. Az is fontos, hogy a jutalmak ne legyenek túl értékesek – az értük való küzdelem ne homályosítsa el a jó viselkedés miatt érzett természetes örömet.
A gyerekek közt elkezd vonzó, követendő, “menő” lenni a helyes viselkedés. A nagy többség ugyanis igyekszik azok közé tartozni, akiknek a nevét gyakran emlegetik (dicséret formájában) és akiket megjutalmaznak (valóban motiváló jutalmakkal, életkortól, gyerekcsoporttól, lehetőségektől de mindenekelőtt a tanárok/nevelők kreativitásától függően – pl.: kisebb tárgyjutalmak, egy lecke alóli felmentés, program, stb).
A gyerekek megtanulják, hogy a szabályok általában érvényesek, az elvárt viselkedés nem ennek vagy annak a tanárnak a bogara, hanem következetesen érvényes.

A nevelők számára a ViTT® módszer, ez a “kezükbe adott” elvárásrendszer és eszköztár nagy segítség, megtartó erő. Azoknak, akik kezdők, vagy éppen ellenkezőleg, az évek során belefáradtak ebbe a nehéz munkába, könnyebbség, ha egy csapat tagjaként kell a szabályokhoz ragaszkodniuk, minthogy egyénileg küzdjenek meg minden gyerekcsoportban az őket megillető helyért.

A honlapon közzétett angolból fordított dokumentumok a http://pbis.org/ weboldalról származnak,
és Robert Horner, a ViTT/PBIS egyik alapítójának írásbeli engedélyével kerültek a honlapunkra.
A fordítások a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0139 pályázat támogatásával készültek.
A honlapon közzétett bármely dokumentum non-profit célra, forrásmegjelöléssel bármikor szabadon felhasználható.
Kérjük, ebben az esetben tájékoztasson bennünket az info@vitt.hu e-mailcímen.


A Viselkedés Támogató Tanítása, azaz ViTT® módszer védjegyoltalom alatt áll!
A módszer bevezetésének legális – és szakmailag megfelelő – módja a képzés elvégzése.