Menü Bezárás

Harmadik szint

A VISELKEDÉS TÁMOGATÓ TANÍTÁSA
HARMADIK SZINT

Fordította: Ráczné Éva, 
forrás: http://www.pbis.org/school/tertiary_level/faqs.aspx

Mit értünk Harmadlagos Megelőzés alatt?

A Harmadlagos Megelőzést problémás viselkedést mutató gyermekek, fiatalok számára dolgozták ki. A ViTT® (Viselkedés Támogató Tanítása) a vizsgálatok szerint hatékonynak bizonyult még egészen szélsőséges viselkedésformák esetén is: ön- vagy közveszélyt okozó, nagymértékben zavaró, a tanulást hátráltató diákoknál, valamint akiknél fennáll a társadalmi és oktatási rendszerből való kiesés kockázata. A ViTT® különféle magatartási zavarokkal küzdő tanulók (és mások) esetében is elősegíti a megfelelő viselkedésformák elsajátítását. Ezalatt a különböző fejlődési problémákkal élő diákokat értjük, az autizmusban szenvedőket, érzelmi és viselkedési zavarokkal küzdőket, és azokat is, akiket eddig még nem soroltak be egy kategóriába sem a problémák alapján.

A Harmadlagos Megelőzés akkor a leghatékonyabb, ha az iskolában már működik pozitív jellegű elsődleges (egész iskolára kiterjedő) és másodlagos (osztálytermen belüli) megelőzés. Ezen felül a személyre szabott pozitív támogatás megtervezése és végrehajtása akkor a legkivitelezhetőbb, ha széleskörűen és együttműködő módon valósul meg. A folyamatba be kell vonni a problémával küszködő diákot, és azokat az embereket, akik őt legjobban ismerik, hogy együttes erővel egy viselkedés támogató csapatként segítsék elő a pozitív változásokat. A támogatást az emberek személyes igényeihez és az adott körülményekhez kell igazítani. A problémás viselkedés megértéséhez és a beavatkozáshoz igen széles látókörű megközelítésre van szükség, valamint a beavatkozás során többféle megoldási lehetőséget kell számba venni. A Harmadlagos Megelőzés célja, hogy alkalmazásával minimalizáljuk a problémás viselkedés előfordulását és növeljük a diák befogadó készségét, valamint esélyt teremtsünk számára egy jobb minőségű életre.

A Harmadlagos Megelőzés a viselkedés okának feltárását és egy olyan viselkedést korrigáló tervet foglal magába amely személyre szabott, és a viselkedés mozgatórugóinak feltárásán alapszik. Ez a támogató terv igen sokféle lehetőséget kínál pl: 
(1) segítséget nyújt a diáknak a problémás viselkedést helyettesítő elvárt viselkedések elsajátításához, 
(2) a problémás viselkedést támogató környezetet átalakítja, hogy megelőzhető legyen a viselkedés előfordulása, de bátorítólag hasson az elvárt viselkedés alkalmazására, 
(3) a nyomon követés, értékelés, és a terv felülvizsgálatának folyamata kötelező elemként szerepel benne. 
Néhány esetben a viselkedés korrigáló terv része egy vészforgatókönyv, amelynek biztonsági okai vannak: a diák másokat vagy magát veszélyeztető viselkedésének gyors kezelésére, a veszély elhárítására vonatkozik. Nagyobb környezetváltozással járó folyamatok esetén is alkalmazható, például amikor a tanulót más osztályba helyezik vagy olyan esetekben, amikor lényegesebb környezeti változtatások válnak szükségessé.

Mi különbözteti meg a harmadlagos (személyre szabott) beavatkozást a ViTT® többi szintjétől?

A leglényegesebb különbség a harmadlagos és ViTT® más szintjei között a beavatkozás jellege/ irányultsága. A harmadlagos megelőzés meghatározó jellemzői (pl: a célok megállapítása, adatgyűjtés és elemzés, a probléma összegzése, többvariációs támogató tervek és a nyomon követés rendszere) az egyes gyermekek szükségleteire irányulnak. Ez a fajta támogatás a tanuló személyes igényeire épül, és az egyes tanulók jellemvonásai és sajátságos környezeti jellemzői (pl. különbségek a viselkedés súlyosságában vagy a környezet összetettségében) rugalmas, egy tanulóra irányuló, személyre szabott megközelítést tesznek lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a Harmadlagos Megelőzés lehetőséget ad az akciócsoportok (segítő vagy viselkedés támogató csoportok) számára, hogy időközben módosítsák a beavatkozási folyamat jellemzőit (pl: adatgyűjtés eszközeit, az információ szélesebb körben történő összegyűjtését, feltevések számát és sajátságait, a viselkedés korrigáló terv kiterjedtségét, a nyomon követés mértékét) hogy a lehető legmegfelelőbb támogatást biztosítsák a tanuló számára.

Mikor van szükség a Harmadlagos Megelőzés alkalmazására és kit kell bevonni?

(Ez a bekezdés az amerikai törvényeken alapszik – lektori megj.) Az oktatási és egészségügyi szervezetek rendelkezései világosan meghatározzák azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén személyre szabott viselkedés korrekcióra van szükség. A Fogyatékossággal Élők Oktatási Törvénye kimondja, hogy amennyiben fegyelemmel kapcsolatos szankciókat alkalmaznak a tanulóval szemben, amelynek során hosszú időre kiemelik adott környezetéből vagy felfüggesztik (első alkalommal legalább 10 napra vagy többre, valamint minden felfüggesztés esetén) akkor fel kell tárni a viselkedés okát és viselkedés korrigáló tervet kell megvalósítani. ( Erről a 34 Szövetségi Törvény 300.520(b)(c) paragrafusa rendelkezik). Természetesen a személyre szabott támogatás más esetben is indokolt lehet (pl: amikor a problémás viselkedés gátolja a tanuló tanulmányi előrehaladását).

Ki vegyen részt a viselkedés okának feltárásában és a beavatkozás megtervezésében?

A Harmadlagos Megelőzés akkor igazán hatékony, ha együttműködésen (és nem feltétlenül szakértők irányításán) alapszik. A segítő csapat (vagy akciócsoport), amely a tanuló családjából, tanáraiból és/ vagy más segítőkből áll, feltárja a problémák okát és elkészíti a tervet. Szerencsés lehet olyan embereket is bevonni a folyamatba, akiknek van már tapasztalatuk az alkalmazott viselkedés tudományok terén és a beavatkozások megtervezésében. Általánosságban azt javasolhatjuk, hogy a támogató csapat olyan emberekből álljon, akik a legjobban ismerik a diákot, érdekeltek a pozitív végkifejletben, a tanuló megszokott környezetét képviselik, és hozzáférnek azokhoz a forrásokhoz, amelyek szükségesek a segítségnyújtáshoz.

Hogyan vehetjük figyelembe az egyén szükségleteit egy csoport-alapú környezetben?

Az egyénre szabott rendszerek (3.szint) és a ViTT® különböző szintjei kiegészítik egymást. A jól felépített csoportbeli alkalmazások (pl: osztálytermi rend, szabályok), alapot nyújtanak a hatékony egyénre szabott támogatáshoz. Gyakran előfordul, hogy a jól működő kiterjedtebb rendszerek mellett nincs nagy szükség a személyre szabott rendszerekre; néhány embernek azonban ekkor is nagyobb mérvű személyes törődésre és támogatásra van szüksége. Bizonyos körülmények között a csoportra jellemző alkalmazások átvétele (pl: fizikai elrendezés, szokásos munkamenet, a jutalmazás rendszere) jelenti a megoldást az egyénre szabott rendszerben.

Hogyan lehet a Harmadlagos Megelőzést megvalósítani?

A Harmadlagos Megelőzés a viselkedés okának meghatározása és a viselkedés korrigáló terv rugalmas, rendszerszerű folyamatán keresztül valósítható meg. A következő vázlat a folyamat általános lépéseit mutatja be.

I. lépés: Beavatkozás céljainak meghatározása

A rendelkezésre álló információk alapján a csapat meghatározza az átgondolandó feladatokat és célokat:

 • mit tesz a diák, ami problémát jelent (megfigyelhető viselkedések)
 • mennyi ideig tart a problémás viselkedés/milyen gyakran fordul elő
 • milyen hosszabbtávú célokat szeretne a csoport elérni a beavatkozások segítségével

II. lépés Lényeges információ összegyűjtése

A viselkedés támogató csapat tagjai több csatornán keresztül összegyűjtik az információkat:

 • a már létező adatok áttekintik
 • a diákot segítő felnőttekkel kérdőívet töltenek ki
 • a viselkedés mintákat, előzményeket, összefüggéseket és következményeket megfigyelik.

III. Összegző megállapítás

A csapat a begyűjtött információk felhasználásával megpróbálja összegezni a vizsgált problémás viselkedés és a körülmények közötti összefüggéseket.
Ezek a megállapítások a következőket foglalják magukba:

 • hol, mikor és kivel kapcsolatban a legnagyobb/ legkisebb mértékben valószínű a viselkedés előfordulása
 • mi történik a problémás viselkedés után (mit érnek el vagy mit kerülnek el a viselkedéssel)
 • mely más tényezők befolyásolják a tanuló viselkedését.

IV. Viselkedés Korrigáló Terv létrehozása

Az összegző megállapítás segítségével a csapat létrehoz egy viselkedés korrigáló tervet, amely a szóban forgó viselkedést célozza meg és beleillik abba a környezetbe, amelyben alkalmazni fogják. 
A Viselkedés Korrigáló Terv a következőket tartalmazza:

 • létrehozza a probléma előfordulását csökkentő környezeti változásokat
 • olyan viselkedésmintákat tanít, amelyek felváltják a problémás viselkedést, valamint általános kompetenciákat fejleszt
 • „népszerűsíti”a pozitív viselkedést és megakadályozza a problémás viselkedést
 • része lehet egy kríziskezelő terv (ha szükséges).

V. Végrehajtás és az eredmények nyomon követése

A csapat közösen dolgozik azon, hogy a tervet következetesen hajtsák végre, és hogy elég hatékony legyen a kívánt célok eléréséhez. A csapat meghatározza a szükséges képzéseket és erőforrásokat, meghatározza, hogy ki a felelős a végrehajtás nyomon követéséért, értékeli az eredményeket (a folyamatos adatgyűjtésen keresztül), időszakonként ülésezik, módosítja a tervet amennyiben szükséges.


A fent leírt viselkedés korrigáló tervvel kapcsolatos segédanyagokat (kérdőív útmutatóval, részletes kérdőív, összefüggések feltárása, „villámkérdőív”, esettanulmány) megtalálja honlapunkon az “Írott anyagok” között.

Hogyan lehet a Harmadlagos Megelőzés céljait meghatározni?

A személyre szabott Viselkedés Támogató Tanítása nem csak arra koncentrál, hogy csökkentse a problémás viselkedés előfordulását, hanem a problémás viselkedést helyettesítő új viselkedéseket is megtanítja és javítja az egyén életminőségét. Pozitív hatású, hosszú távú célt kell a tanuló elé kitűzni, amelyek meghatározásában a tanuló, a családja és a támogató csapat is intenzíven részt vesz. A hosszú távú célok meghatározásához kiváló segítség a személyközpontú tervezés módszere. A személyközpontú tervezés nem más, mint a tanuló által elfogadott életmód megismerésének a folyamata. A személyközpontú tervezés segítségével olyan célokat tűzhetünk ki, amelyek támogatják a tanulót az áhított életmód elérésében.

A legtöbb Személyközpontú Tervnek a célja az, hogy a tanuló:

 • növekvő mértékben vegyen részt az iskola és közösség életében
 • képes legyen fontos kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani
 • tudjon döntéseket hozni
 • megtapasztalja a tiszteletet és méltóságteljes életet éljen
 • fejlessze a képességeit és kibontakoztassa a tehetségét.

Miből derül ki, hogy az egyénre szabott intézkedési terv hatékony?

A hatékony harmadlagos beavatkozás mérhető változást hoz létre a tanuló viselkedésében és javulást az életminőségében (pl: közös tevékenységekben vesz részt, fejlődnek társas kapcsolatai, növekszik függetlensége és önállósága). Az egyénre szabott viselkedés korrigáló terv objektíven képes mérni ezeket az eredményeket és indokolt esetben lehetőséget biztosít módosításokra, amikor belátható időn belül nem történik fejlődés.

Mit tegyünk krízis helyzetben?

A Harmadlagos Megelőzés az a fajta folyamat, amelynél időre van szükség, hogy hatékony legyen. Amikor kritikus események lépnek fel, nagyon fontos a gyors válaszreakció és a problémás viselkedés megszüntetése a folyamatban részt vevő személyek biztonsága érdekében. A Harmadlagos Megelőzés támogatása érdekében már jó előre létre kell hozni egy kríziskezelő tervet. Szem előtt kell tartanunk, hogy a kríziskezelés célja a tanuló és minden érintett fél biztonsága, és a problémás viselkedés mihamarabbi megszüntetése.