Füzetek, könyvek, lapok

A gyerekek csatos mappáikba gyűjtögetik az órákon kapott papirjaikat, amelyek lényegében a tankönyveket és a füzeteket helyettesitik. Ezeket a mappákat általában az iskolában tartják, csak egy-egy lapot hoznak haza, amin házi feladat van. A mappákban a papirok rendben tartása nagy összeszedettséget igényel, bár segitséget jelentenek a rendszerező műanyag elosztók. A tanárok szempontjából valószinűleg egyértelműen jó ez a rendszer - ha ellenőrizni szeretnének valamit, csak lapokat kell összeszedni, nem füzeteket.

A nagyobbaknak van egy-egy könyvük, ami olyan nehéz, hogy itthoni használatra kölcsönkapták, de nem kell bevinniük órákra. Házi feladatként abból kell kijegyzetelni a következő órai anyagot, amit azután órán megbeszélnek.

Egyes tárgyakból a témakör elején kölcsönkapnak egy vékony puhafedeles könyvet is, ami ki van lyukasztva, igy beletehetik a megfelelő gyűrűs mappájukba.

Alsóban perforált lapokból álló munkafüzetük is van bent az iskolában, ebből mindig kitépik azt a lapot, amin dolgoznak.


 

Füzetet talán csak egyik gyerekünknek kell használni (fogalmazás piszkozatra). Lapokra dolgoznak, ami engem különösen matekból érint érzékenyen, mert alapvetően fel sem merül, hogy kockás (négyzetrácsos :) lapot használjanak! Negyedikben és ötödikben (ezekben az osztályokban szoktam matek órát látni) nem került még eddig elő kockás lap, pedig tizedestörteket tanulnak, összeadnak, kivonnak többjegyű számokat. Az előre nyomtatott feladatlapokon pedig nincs elegendő hely a megoldásra, ezért elkanyaritják a gyerekek számoszlopokat - meg hát ha üres lapra nem katonás rendben ir az ember gyereke, amúgy is elcsúszhatnak egymás alól az ugyanazon helyiértékhez tartozó számok. A végeredmény könnyen megjósolható: sok hiba, amelynek (amennyire egy ilyen gyakorló órán láttam) jó része elkerülhető volna, ha kockás lapon dolgoznának.


Nekünk nem tűnik jó ötletnek ez a "füzetmentes" rendszer. Fiam mesélte, hogy a témakör végén ki kellett dobni minden lapot a papírvisszaváltóba - persze ő nem tette, sajnálta, és arra gondolt, hogy később szívesen átnézné még a sok érdekes dolgot, amit például természetföldrajzból a Földről vagy történelmből az inkákról tanult itt.


Számára azok az órák különlegesen érdekesek voltak! Mivel a tanár nagyon ügyesen és interaktiv módon vezette be a gyerekeket az inkák társadalmi felépitésének, szokásaiknak és történelmének ismertetésébe, rengeteget izgalmas dolgot tanultak. Úgy gondolom, ezek az ismeretek nem fognak egykönnyen feledésbe merülni (még ha ki is dobják a papírjaikat :)

forrás: internet