Viselkedés Támogató Tanítása

Hegyháti ÁMK Mágocsi Általános Iskolája és

Alapfokú Művészetoktatási IntézményeFegyelmi helyzetek


Kétféleképpen kezeljük a fegyelmi helyzeteket. A következetesség érdekében pontosan definiáljuk, milyen fegyelmezetlenség melyik kategóriába tartozik, és kezelése kinek a hatáskörébe tartozik.

1.    Kisebb kihágások, tanári hatáskörben kezelendők rászólással

·    óra zavarása mászkálással, beleszólással, beszélgetéssel
·    csúnya beszéd, bánásmód, gorombaság a társakkal
·    piszkálódás
·    kirívó öltözködés, smink
·    rohangálás a folyosón
·    szemetelés
·    kiabálás

Reakció: elkerülés, megelőzés, újratanítás: hivatalos, tárgyilagos, halk
Kevés időt szánni rá!

Ha egy óra alatt háromszor rá kell szólni, súlyos kihágássá válik, a gyereket be kell küldeni az irodába a vezetőséghez.

2.Súlyos kihágás, azonnal beküldeni az irodába:

·    ellentmondás a tanárnak, szófogadatlanság
·    hazugság
·    lopás
·    rongálás
·    szándékos rossztett, verekedés (a szándékosság eldöntése tanári hatáskör)
·    trágár kifejezések használata
·    kiközösítés, csúfolás
·    az iskola területének engedély nélküli elhagyása
·    dohányzás, szeszesital, drog fogyasztásai az iskola területén
·    telefonhasználat